Studnia kablowa SK-1
Studnia kablowa SK-1 przeznaczona jest do kanalizacji 1-otworowej jako przelotowa i rozgałęĽna. Wykonana została zgodnie z norm± BN-73/8984-01 z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do wyposażenia studni przewidziano zwieńczeniez ram± obetonowan± 500x500. Ciężar studni 270 kg.

Doża sp. jawna

Doża sp. jawna

Jan Doroba i Michał Żaczek
Zielona Góra 30 /województwo łódzkie/
95-041 Gałkówek

Jan Doroba i Michał Żaczek
Zielona Góra 30 /województwo łódzkie/
95-041 Gałkówek